Skiløyper

Skiløyper

I Stjørdal kommune er det i underkant av 150 km skiløyper. 

I Stjørdal kommune finnes betydelig løypenett tilrettelagt for ski når forholdene tillater det. Flere av løypene gir også muligheter til turmål ut over kommunegrensene også. Det meste av løypenettet i Stjørdal tilhører og driftes av ulike lag og foreninger på dugnad. Stjørdal kommune har ansvar for og sørger for drift av 24,6 km av løypenettet i Stjørdal, dette ligger i Remarka. 

Det anbefales å gå inn på www.skisporet.no (eventuelt appen skisporet), for å finne oppdatert informasjon om preparering av skispor. Stordelen av skiløypene i kommunen vises nå her.

Last ned appen for iPhone

Last ned appen for Androide

For skiløypene i Remarka:

Når starter preparering: Som en tommelfinger regel må vi ha jevnt dekke på minimum 20 cm snø for å kunne begynne å kjøre spor uten å dra opp grus/jord og ødelegge maskin. Da av en litt tung snø som setter seg og ikke slikt pudder man får ved kalde temperaturer. Normalt begynner man pakking av snø med scooter og rulle før man har forhold til kjøring med tråkkemaskin.

For preparering så kjøres det tråkkemaskin så sandt mannskapet ser det er forhold til det. Det etterstreves preparering hver tirsdag og torsdag, og da vil også skileikområdet/ lysløypa bli kjørt om det er mulig ut fra forholdene.  Prepareringen har vaktordning slik at det også i helgene kjøres løyper om det er behov ut ifra snømengde og kapasitet. Se skisporet for informasjon om når det ble preparert sist.

Vis aktsomhet når tråkkemaskina kommer om du er i løypa. Sørg for øyekontakt med sjåfør og trekk godt til side. 

 

Belysningen i lysløypa i Remarka lyser:

Man- søn: 8.00 - 22.00

(Slås automatisk på ved solnedgang og av på tid).

Instagram: tagg Remarka med #remarka #istjordal #visitnorway

Åpningstider

Utendørs friluftsanlegg som er tilgjengelig heltid. 

Kartpunkt