Hva går årets TV-aksjon til.

Hva går årets TV-aksjon til.

Årets TV-aksjon går til Barnekreftforeningen og skal hjelpe barn rammet av kreft og andre alvorlige sykdommer.

Les mer på TV-aksjonen 2023 sin hjemmeside (tvaksjonen.no)

Bli bøssebærer 22. okotober. Sammen skal vi gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. 

Årets TV-aksjon går til Barnekreftforeningen, og arbeidet med å etablere familiehus ved universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Her kan barn med alvorlig sykdom og familien deres bo sammen mens barnet er under behandling.

"" - Klikk for stort bilde

Sammen skal vi bidra til at:

• Familier unngår å bli splittet selv om de bor langt unna sykehuset.
• Alvorlig syke barn får ha hele familien hos seg i behandlingsperioden.
• Foreldrene kan ta vare på alle barna sine, seg selv og hverandre.
• Søsken blir inkludert, sett og ivaretatt.
• Familiene kan finne ro og får leve et mer normalt hverdagsliv i en vanskelig situasjon.