Hva går årets TV-aksjon til.

Hva går årets TV-aksjon til.

TV-aksjonen NRK 2023 går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe krigsrammede barn – både i Norge og rundt om i verden. Sammen kan vi gi over 100 000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred.

Les mer på TV-aksjonen 2023 sin hjemmeside (blimed.no)

Bli bøssebærer 22. okotober. Sammen skal vi gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. 

Redd Barna er til stede der barna trenger det, og bidrar til at barn og de som stiller opp for dem, får hjelpen de trenger. Det er de frivillige og feltarbeiderne i nærmiljøet som er de ekte heltene. De bidrar til at barna får en tryggere barndom.

Inntektene fra TV-aksjonen 2023 vil gå til Redd Barnas arbeid for å gjenforene barn med sine familier i Sør-Sudan, gi utdanning og trygge oppholdssteder for barn i og fra Syria, Ukraina og Myanmar, og til arbeidet for at barn som har flyktet til Norge skal få oppleve mestring, felleskap og inkludering i sitt nærmiljø.

Les mer på Redd Barna sin hjemmeside (reddbarna.no)

Logoen til Redd barna sammen med teksten "TV-AKSJONEN NRK" - Klikk for stort bilde Eg bilde av et papirfly og teksten "La barn leve i fered. tv-aksjonen.no" Nede til venstre er logoen for tv-aksjonen 2023. - Klikk for stort bilde