Vi gjennomfører ikke vigsel følgende datoer og uker i 2024

 • uke 27 - 31
 • fredag 11. oktober

 

Det er mulig å bestille privat vigsel utenfor rådhuset på disse datoene. Ta da kontakt direkte med vigsler.

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Skal du gifte deg?

Det er kommunene som har den borgerlige vigselsmyndigheten. I Stjørdal kan brudepar gifte seg på Stjørdal rådhus.

Slik bestiller dere vigsel

Dere kan avtale vigsel på Stjørdal rådhus fredager mellom klokken 10.00-15.00. Frist for å melde inn ønske om vigsel er 30 dager før vigselen skal finne sted. Borgerlig vigsel gjennom kommunen er gratis.

Send e-post for å avtale tidspunkt for vielse: vigsel@stjordal.kommune.no

Forberedelse til vielse

 • Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. 
  Gå inn på nettsiden til Skatteetaten for å søke om prøvingsattest
  Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten.
 • Bestill dato for vielse ved å send e-post til vigsel@stjordal.kommune.no, eller kontakt oss på telefon 74 83 35 00.
 • Kommunen mottar godkjent prøvingsattest fra brudeparet 
 • Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. 
 • Brudeparet må skaffe to vitner/forlovere som er over 18 år og som er tilstede under seremonien. Vi kan være behjelpelig med å stille med vitner.
 • Ved bestilling av vigselsdato er det viktig å avtale på forhånd om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.
 • Gi beskjed før vielsen om hvor mange gjester som kommer i brudefølget og om dere ønsker å sette personlig preg på vigselen med dikt, musikkinnslag, bryllupsløfter eller lignende.

Du finner informasjon om veien til ekteskapet - steg for steg på skatteetaten.no

Prøvingsattesten sender du til:
Stjørdal kommune, Ordførerkontoret
Postboks 133
7501 Stjørdal

Prøvingsattesten kan også leveres på rådhuset.

Hvordan foregår seremonien?

 • Brudepar, vitner og gjester må møte opp 10 minutter før avtalt tid for vigsel. 
 • Brudeparet kan parkere foran hovedinngangen til rådhuset.
 • Brudeparet og forlovere/vitner må fremvise gyldig legitimasjon.
 • Det er tillatt å fotografere og filme under seremonien. 
 • Når vielsen starter kommer vigsler inn og leser vigselsformularet
 • Tilslutt må vigselsboken signeres av brudeparet, 2 vitner og vigsler. 
 • Vennligst ikke kast ris eller lignende i eller utenfor rådhuset.

Har du spørsmål om selve vielsen, ta kontakt med oss på e-post: vigsel@stjordal.kommune.no eller ring sentralbordet på 74 83 35 00.

Privat vigsel

Privat vigsel vil være en vigsel utenom kommunens ordinære åpningstider, og vil ikke være en del av kommunens ordinære tilbud. I den grad den med vigselsmyndighet på personlig forespørsel sier ja til å utføre vigsel på annet sted og utenfor ordinær åpningstid, anses dette som at vigsler velger å bruke av sin fritid. Ved en privat vigsel har ikke vigsler mulighet til å ha en vigsler i back-up, eller administrativ bistand.

Brudeparet sender inn godkjent vigselsattest på forhånd og kommunen registrerer dette på lik linje som ordinær vigsel. Vigsler vil ved en privat vigsel være ansvarlig for at vigselsattesten blir underskrevet og overlevert til kommunen første arbeidsdag etter vigsel.

Vigselsmyndighet i Stjørdal kommune

 

Dersom dere ønsker at en bestemt av disse skal foreta vigselen, vil vi prøve å etterkomme dette. Vi må imidlertid ta forbehold om at endringer kan finne sted.

Adresse

Besøksadresse:
Stjørdal rådhus
Kjøpmannsgata 9

Postadresse: 
Stjørdal kommune
Ordførerkontoret
postboks 133
7501 Stjørdal