Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 ble den borgerlige vigselsmyndigheten overført til kommunene. Dette betyr at brudepar kan gifte seg på rådhuset i Stjørdal.

Dere kan avtale vigsel på rådhuset fredager mellom klokken 09:00-15:00. Frist for å melde inn ønske om vigsel er 30 dager før vigselen skal finne sted. Borgerlig vigsel gjennom kommunen er gratis. I juli måned er det ikke mulig å avtale vielse på grunn ferieavvikling.

Send e-post for å avtale ønsket tidspunkt: vigsel@stjordal.kommune.no

Vielser sommeren 2021

Det er ingen vielser i uke 29, 30 og 31.

Forberedelse til vielse

 • Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Ta kontakt med skatteetaten for å søke om prøvingsattest. Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten
 • Bestill dato for vielse ved å send e-post til vigsel@stjordal.kommune.no, eller kontakt oss på telefon 74 83 35 00.
 • Kommunen mottar godkjent prøvingsattest fra brudeparet eller direkte fra skatteetaten. Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. 
 • Brudeparet må skaffe to vitner/forlovere som er over 18 år og som er tilstede under seremonien. Vi kan være behjelpelig med å stille med vitner.
 • Ved bestilling av vigselsdato er det viktig å avtale på forhånd om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.
 • Gi beskjed før vielsen om hvor mange gjester som kommer i brudefølget og om dere ønsker å sette personlig preg på vigselen med dikt, musikkinnslag, bryllupsløfter eller lignende.

Attesten sender du til:
Stjørdal kommune, Ordførerkontoret
Postboks 133
7501 Stjørdal

Prøvingsattesten kan også leveres på rådhuset.

Veien til ekteskapet - steg for steg

Hvordan foregår seremonien?

 • Brudepar, vitner og gjester må møte opp 10 minutter før avtalt tid for vigsel. 
 • Brudeparet og forlovere/vitner må fremvise gyldig legitimasjon.
 • Det er tillatt å fotografere og filme under seremonien. 
 • Når vielsen starter kommer vigsler inn og leser vigselsformularet
 • Tilslutt må vigselsboken signeres av brudeparet, 2 vitner og vigsler. 
 • Vennligst ikke kast ris eller lignende i eller utenfor rådhuset.

Har du spørsmål om selve vielsen, ta kontakt med oss på e-post: vigsel@stjordal.kommune.no eller ring sentralbordet på 74 83 35 00.

 

Privat vigsel

Privat vigsel vil være en vigsel utenom kommunens ordinære åpningstider, og vil ikke være en del av kommunens ordinære tilbud. I den grad den med vigselsmyndighet på personlig forespørsel sier ja til å utføre vigsel på annet sted og utenfor ordinær åpningstid, anses dette som at vigsler velger å bruke av sin fritid. Ved en privat vigsel har ikke vigsler mulighet til å ha en vigsler i back-up, eller administrativ bistand.

Brudeparet sender inn godkjent vigselsattest på forhånd og kommunen registrerer dette på lik linje som ordinær vigsel. Vigsler vil ved en privat vigsel være ansvarlig for at vigselsattesten blir underskrevet og overlevert til kommunen første arbeidsdag etter vigsel.

 

Vigselsmyndighet i Stjørdal kommune:

Dersom dere ønsker at en bestemt av disse skal foreta vigselen, vil vi prøve å etterkomme dette. Vi må imidlertid ta forbehold om at endringer kan finne sted.

Adresse

Besøksadresse:
Stjørdal rådhus, Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal

Postadresse: 
Stjørdal kommune, ordførerkontoret, postboks 133, 7501 Stjørdal

Kartpunkt