5. september - Ny HR-sjef er klar!

5. september - Ny HR-sjef er klar!

Mette Bjørgen har takket ja til stillingen som HR-sjef i Stjørdal kommune.  

Stjørdalingen Mette kommer fra stillingen som HR-sjef ved St. Olavs Hospital i Trondheim, og vil etter planen ha sin første arbeidsdag i Stjørdal kommune mandag 5. desember. 

Roar Størseth, kommunalsjef for økonomi og organisasjon, blir Mettes nærmeste leder. Han mener kommunen har funnet en dyktig leder. - I tillegg til å være faglig sterk, er hun både strategisk og har en god rolleforståelse. Videre er vi sikker på at hun vil bidra til at Stjørdal kommune vil fremstå som en enda bedre organisasjon både på system- og individnivå.

Det gjelder for eksempel på områder som rekruttering, sykefraværsoppfølging, arbeidsgiverpolitikk og lederstøtte. Vi står foran en større prosess med digitalisering/forenkling av mange av prosessene innenfor fagområdet Mette vil få ansvaret for, og vi føler oss sikre på at dette er oppgaver hun vil løse på en god måte, avslutter Roar Størset.