Pressemelding 07.06.21 – en felles helsestasjon på Stjørdal 

Pressemelding 07.06.21 – en felles helsestasjon på Stjørdal 

I løpet av høsten 2021 vil Stjørdal, Skatval og Hegra helsestasjon bli til en felles helsestasjon for alle innbyggerne i Stjørdal.

Dette vil si at Skatval og Hegra helsestasjon flytter inn i Stjørdal helsestasjon sine lokaler i Breidablikkvegen 5. Sånn at Jordmortjenesten og Helsestasjon er samlet på ett sted.  

Vi er alt i gang med tilrettelegging av lokalene og gleder oss til å ønske innbyggerne fra Hegra og Skatval velkommen. I dag tilbys jordmortjeneste og gruppekonsultasjoner i helsestasjonsprogrammet kun ved Stjørdal Helsestasjon, så alle innbyggerne er kjent med lokalene fra før.  

Hvorfor? 

En felles helsestasjon vil gi et bedre tilbud til alle i kommunen. Sammenslåingen vil gi oss et større og tettere fagmiljø, tilpassede lokaler, gjøre oss mindre sårbare ved fravær/sykdom og gi større fleksibilitet for timebestillinger, hos både helsesykepleier og lege. Vi tilbyr hjemmebesøk til alle nyfødte på Stjørdal og håper endringen gjør at vi kan være mer fleksible på tidspunkt. 

Vi vil fortsatt ha fokus på fast helsesykepleier til hvert barn/familie og sammenslåingen medfører ingen endring i hvem som følger opp barnet/familien.   

Alt i alt er sammenslåingen noe vi ser veldig fram til, det vil komme både ansatte og innbyggere til gode.