Pressemelding 08.06.21 - Helsestasjonene i Værnesregionen blir tilgjengelig digitalt

Pressemelding 08.06.21 - Helsestasjonene i Værnesregionen blir tilgjengelig digitalt

Det blir nå mulig å bruke Helsestasjonene i Værnesregionen via Helsenorge.no. Dette er et stort fremskritt og noe vi har gledet oss til å kunne tilby innbyggerne.  

Innbyggerne kan nå:  

  • sende og motta meldinger fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
  • se avtaler og avbestille avtaler 
  • få varsler om planlagte avtaler på tekstmelding eller e-post 

Meldingene kan inneholde sensitive opplysninger siden løsningen krever sikker innlogging, slik som Bank ID på mobil. Meldingene lagres i elektronisk pasientjournal ved helsestasjonen, og i meldinger på Helsenorge slik at du har oversikt over alle meldingene dine. I kalenderen får du oversikt over dine egne og eventuelt dine barns avtaler. 

Du logger deg på helsenorge.no  ved bruk av elektronisk id som f.eks. bank ID, og gjør deg digitalaktiv for deg selv eller ditt barn. 

Tjenesten blir tilgjengelig for de som har barn i helsestasjon og skolehelsetjenesten frem til 16 år. Ungdom over 16 år får egen tilgang. Tjenesten blir også tilgjengelig for gravide som har hatt første kontakt med helsestasjonen (vært til avtale eller kontaktet oss på telefon) eller som har barn fra før og dermed finnes i vårt journalsystem.   

Dersom du ikke er/ikke ønsker å være digital, kan du fortsatt som før ta kontakt med helsestasjonen på telefon, og du kan få påminnelse om time på sms. 

Vi håper mange benytter seg av denne muligheten og ser fordelene med den. Tjenesten blir tilgjengelig fra 14. juni for alle Helsestasjonene i Værnesregion, altså Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal kommune.  

Ved spørsmål eller ønske om mer info, ta kontakt med avdelingsleder Sissel S. Humstad 926 08 688 eller Systemansvarlig Hspro Marit Øverengen 930 95 847.