Pressemelding 11. mars 2022

Pressemelding 11. mars 2022

Stjørdal i norgestoppen på grønne lån.

Grønne lån gir årlige besparelser på 1.5 millioner kroner for Stjørdal kommune, og de tre store prosjektene som har fått innvilget disse lånene har i tillegg spart miljøet for 275 tonn CO2-ekvivalenter.

Stjørdals kommuneplan sier at vi skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak, og «miljøvennlig» er en av kommunens fire kjerneverdier. Som et ledd i dette arbeidet har vi de siste årene vært en pådriver for å få gjennomført prosjekter med en grønn profil. Den norske stats kommunale bank (KNB) tilbyr grønne lån med lavere rente til investeringer som løser framtidens klima- og miljøutfordringer i dag.

Dette gir kommunen store, årlige besparelser i form av både lavere renter og strømkostnad. I tillegg er prosjektene bra for miljøet.

Helsehuset, Fosslia omsorgssenter, og Hegra barneskole er lånefinansierte prosjekter som har fått innvilget grønne lån. Beregninger viser at lavere strømutgifter og gunstigere renter alene gir besparelser på 1.5 millioner kroner. I tillegg sparer vi miljøet for 275 tonn CO2-ekvivalenter. Gjennomsnittet for norske kommuner ligger på 167 tonn CO2-ekvivalenter.       1 tonn Co2-ekvivalenter tilsvarer for eksempel produksjon av 40 kg storfekjøtt, eller 250 kg plast.

Tall fra KNB viser at Stjørdal kommune i volum benytter ordningen med grønne lån 315 % mer enn gjennomsnittet blant norske kommuner.

Kontaktpersoner:
Roar Størset
kommunalsjef økonomi og finans                                                               
Telefon: 916 72 115

Jan Torstein Ovidth
prosjektleder kommunale bygg (informasjon omkring konkrete miljøtiltak på byggeprosjektene)
Telefon: 408 22 990

Vedlegg:

Oversikt over prosjekt godkjent av KNB:

Prosjekt-start

Prosjekt

Utestående grønne lån

Totalkostnad

CO2e unngått + redusert

2019

Ny Hegra barneskoleBygg

136 771 250 kr

150 600 000 kr

59 tonn

2019

Stjørdal helsehus med lavt energibrukBygg

201 121 850 kr

289 000 000 kr

124 tonn

2021

Fosslia omsorgssenterBygg

115 633 290 kr

276 550 000 kr

91 tonn

 

SUM

 

 

 

 

Årlig besparelse Stjørdal kommune på grunn av lavere renter: kr 614 443,-
Årlig besparelse strøm/energi: 850.000,- 900.000,-  (ved lav/moderat strømpris)
Årlig besparelse totalt (renter og strøm) på anslagsvis 1 500 000,-.

Fosslia omsorgssenter. Besparelse KWh årlig: 136 513.
Stjørdal helsehus. Besparelse KWh årlig: 567 212.
Hegra barneskole. Besparelse KWh årlig: 126 208.
Sum besparelse energi/strøm: 829 933 KWh.. (beskjedent anslag)