Pressemelding 18. august 2022

Pressemelding 18. august 2022

Snart passerer vi 100 bosatte flyktninger i år 

IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har så langt i år fordelt 115 flyktninger til Stjørdal. Jean Hitimana, leder for integreringsenheten, tror vi kommer til å nå opp mot 165 flyktninger i år slik kommunen har forpliktet seg til.   

85 % er ukrainere 

87 flyktninger er bosatt i Stjørdal så langt i år, og når vi kommer til midten av september vil tallet passere 100. Av flyktningene som har fått Stjørdal som bosted, er 85 % fra Ukraina, og de fleste av ukrainerne som kommer er kvinner og barn samt noen eldre. 

Nå starter det viktige kvalifiseringsarbeidet 

Rapportene sier at flyktningene trives i Stjørdal. Det har vært en hektisk sommer for mange i integreringsenheten, men Hitimana forteller at det ikke lengre er en kriseberedskap som håndterer flyktningekrisen i Ukraina, men at hånderingen er en del av den daglige driften. – Vi vil berømme alle stjørdalinger som deltar på dugnaden, blant annet ved å melde inn ledige boliger. Uten det private boligmarkedet hadde vi ikke klart å bosette så mange som vi gjør, sier Hitimana som understreker at det fortsatt vil være behov for boliger fremover. 

Torsdag 18. august begynner norskundervisningen hos Voksenoplæringen. Da starter gamle og nye elever fra ulike nasjoner opp, med unntak av flyktningene fra Ukraina som som starter 29. august. Motivasjonen for å lære språket er stor, også blant de eldre flyktningene. – Kvalifisering blir den store utfordringen fremover hvor vi skal få flest mulig ut i utdanning og arbeid. Da er språk helt sentralt, og vi kommer til å bruke mye av ressursene våre fremover på kvalifiseringsarbeid, forteller Jean Hitimana.