Pressemelding 18. september 2023: Brøyteleverandører er valgt

Pressemelding 18. september 2023: Brøyteleverandører er valgt

Seks leverandører innstilt til oppdrag med brøyting og strøing. Stjørdal kommune har etter en åpen tilbudskonkurranse på brøyting og strøing av kommunale veier, innstilt seks leverandører på seks ulike roder.

I anbudskonkurransen ble pris vektlagt med 70 prosent, mens kvalitet (tilstanden på utstyret, tilgang til ressurser, erfaring etc.) telte 30 prosent i vurderingen av de ulike tilbudene.

De tilbyderne som ikke nådde opp har klagefrist frem til 26. september, og Stjørdal kommune har til hensikt å inngå kontrakter så snart fristen er passert og eventuelle innsigelser er behandlet.

Disse er innstilt:

Brøyteleverandører er valgt
Rode nr. Navn
Rode 1 (Lånke, Elvran, Gevingfeltet) Svein H. Dybvad
Rode 2 (Skatval) Hallan Maskin og transport
Rode 4 (Forra og Flora) Torleif Moen Maskin AS
Rode 5 (Hegra og Skjelstadmark) Veistad Maskin
Rode 6 (Beistadgrenda, Re, Ystines og Hognesaunet) Stjørdal Bygdeservise SA
Rode 7 (Stokkhaugan, Dullumfeltet Ove Rune Rolfseng
Rode 3 omhandler sentrum, og har anbudsfrist i dag, 18. september.

Erfarne leverandører

Vi har fått inn gode tilbud på alle rodene, og føler oss trygge på at vi har innstilt dyktige leverandører som vil ta ansvar for denne viktige jobben. Kontrakten vil ha to års varighet med mulighet for forlengelse på 1 år + 1 år. Det vil gi både leverandørene og oss forutsigbarhet, sier Bjørn Bremset, sektorleder for bydrift og infrastruktur.