Pressemelding 21. april 2022

Pressemelding 21. april 2022

I det siste har det vært en del oppslag i media i forbindelse med at kjøkkenet på Lånke bosenter ikke lengre blir betjent i helgene.

Som en konsekvens av «Exit Sio» ble kommunen pålagt å spare 25 millioner i inneværende år, og det medfører kutt som gir konsekvenser for mange av oss som jobber i kommunen. For eldreomsorgen betyr det dessverre at Stjørdal bosenter mister sitt eget kjøkkentilbud på bosentret. Videre er det besluttet at Lånke bosenter sitt kjøkken ikke vil være bemannet i helgene.

Det er ingen av de vedtatte kuttene som ikke får konsekvenser. Vi mener derimot at kuttene i kjøkkentilbudet er det som i minst grad vil ramme beboerne fordi vi ved hjelp av kommunens storkjøkken fortsatt kan sikre både riktig og god mat for våre eldre.

Sunn, appetittvekkende mat fra storkjøkkenet

De eldre skal fortsatt få varm mat i helgene, og det blir levert fra kommunens storkjøkken. De lager sunn og appetittvekkende mat fra bunnen av, og viser stor fleksibilitet mht dietter, allergier etc. Hver dag får opptil 400 personer middagen sin levert herfra. Beboere kan fortsatt velge å spise maten i bosentrets fellesareal, også i helgene, i godt selskap med andre.

Ingen ledige bosenterplasser

Det er også hevdet at det står mange ledige plasser på Lånke bosenter, og flere har spekulert i om planen er å legge ned hele bosentret. Dette er direkte feil. Selve bosentret har 16 plasser og alle disse er fylt opp. Det samme gjelder de fire omsorgsboligene Lånke bosenter disponerer.

På samme området står det ti kommunale trygdeboliger tiltenkt en helt annen gruppe. Disse er for personer som trenger bolig, men ikke har behov for omfattende helsehjelp. Trygdeboligene er i dag ikke fullt belagt. Videre ble ti korttidsplasser flyttet til Stjørdal helsehus da det åpnet, og per i dag er det derfor ingen bemanning knyttet til disse plassene.

Rett før påske ble det gjennomført et godt møte med ansatte ved Lånke bosenter, kommuneledelsen og politisk ledelse, og jeg føler meg trygg på at vi skal få løst dette på en god måte.

 

Ann Helen Børstad, sektorleder for hjemmetjenester