Pressemelding: 24. mars 2023: Setter Helseplattformen på vent pga uakseptabel risiko

Pressemelding: 24. mars 2023: Setter Helseplattformen på vent pga uakseptabel risiko

- går inn i et samarbeid også med store kommuner utenfor Midt-Norge om alternativer

Stjørdal og en rekke andre kommuner i Midt-Norge har de siste to årene gjennomført en markedsdialog med alternative leverandører til Helseplattformen (HP).

– Disse møtene ga oss både helse- og IT-faglig forsterket tro på at det finnes gode alternativer til HP. Vi går derfor inn i et samarbeid med kommuner også utenfor Midt-Norge for å vurdere en anskaffelsesprosess. Vi har god tid, og tiden skal vi bruke aktivt, sier Reitan som torsdag 23. mars orienterte kommunestyret i Stjørdal om den videre strategien.

Kommunedirektøren mener det i dag er en uakseptabel totalrisiko knyttet til HP, og derfor er det uaktuelt for Stjørdal å tiltre som medeier i HP as på kort eller mellomlang sikt. Her må det gjøres omfattende forbedringer til først.

– Vi erkjenner at det er et stort behov for bedre journalløsninger i kommunene. Men det siste halvåret har på ingen måte styrket troen vår på at HP er den beste løsningen for oss, snarere tvert imot, sier Reitan og utdyper: - Samhandling og datadeling må skje nasjonalt, og iht. EU-krav også internasjonalt om noen år, og bare en liten andel av kommunene i landet vil benytte HP. Det store flertallet utenfor Midt-Norge skal med andre ord også finne gode løsninger, og dette arbeidet ønsker vi å engasjere oss sterkere i, sier Reitan.

- Når vi tar en beslutning inn mot 2025, hvor vi enten går for HP eller en alternativ løsning, skal det være basert på et solid beslutningsgrunnlag. Det systemet som velges må skape gevinster og en bedre hverdag også for ansatte, sier Reitan som er bekymret for de høye kostnadene en innføring av HP vil påføre kommunen.

- For å angi størrelsen på denne investeringen for Stjørdal kommune, så tilsvarer årskostnaden årslønnen til rundt 18 heltidsansatte innen helsefag. Kostnaden overstiger for eksempel driften av legevakta, så dette er vesentlige beløp for oss. Det er klart at da må det vi til slutt kjøper ha høy kvalitet på både brukervennlighet og funksjonalitet, avslutter kommunedirektør Tor Jakob Reitan i en kommentar til kommunes videre strategi for arbeidet med HP og alternative løsninger.