Pressemelding 25. august 2022

Pressemelding 25. august 2022

Her er søkerne til stillingen som kommunalsjef Samfunn

En svært fornøyd kommunedirektør Tor Jakob Reitan mener det er flere sterke kandidater blant søkerne til stillingen som kommunalsjef Samfunn

Søkeliste
Navn Nåværende stilling Bosted
Ovidth, Jan Torstein (33) M Prosjektleder Stjørdal
Aspenes, Geir (60) M Sektorleder areal og miljø Skatval
Uoff. § 25, M ****** ******
Iversen, Vera (54) K Kommunalsjef plan, eigedom og teknikk Ulvik
Søknad trukket, K ****** ******
Søknad trukket, M ****** ******
Fossland, Heidi K Direktør strategi og partnerskap (konst.) Trondheim
Uoff. § 25, K ****** ******
Williamson, Jane Cameron (24) K Job Seeker Trondheim
Uoff. § 25, M ****** ******
Kvinner 5, menn 5 Søknad trukket 2 Totalt antall 10

Håper på en avklaring innen utgangen av september

- Det er fint å nok en gang få bekreftet at vi er en attraktiv kommune å jobbe for, og

det blir en spennende prosess fremover, uttaler Reitan. Han vil umiddelbart starte gjennomgangen og selektere kandidater til førstegangsintervju sammen med et utvalg ledere og hovedtillitsvalgte. - Et knippe kandidater går videre etter førstegangsintervjuet til et dybdeintervju og finale, vi tar sikte på å lande ansettelsen innen utgangen av september, forteller kommunedirektøren.

Får bruk for både høyre og venstre hjernehalvdel

Reitan legger ikke skjul på at dette er en krevende lederstilling som har stor betydning for utviklingen av Stjørdal og regionen. - For å si det sånn; den som tiltrer stillingen får bruk for både høyre og venstre hjernehalvdel, og jeg vil i ansettelsesprosessen se spesielt etter kompetanse og entusiasme samt en sterk vilje til å drive utvikling, avslutter Tor Jakob Reitan.