Pressemelding 26. september 2022

Pressemelding 26. september 2022

Statsforvalter ilegger Stjørdal kommune bot på 600 000 kroner ifm. en skolemiljøsak. Stjørdal kommune har i dag mottatt et brev fra Statsforvalteren, der de informerer om at de har summert varslede dagsbøter og ilagt kommunen en bot på 600 000 kroner. Bakgrunnen for boten er flere mangler i håndteringen av en skolemiljøsak ved Skjelstadmark skole.

– Vi har lagt ned mye ressurser i denne saken. Men selv med kontinuerlig innsats, greide dessverre ikke kommunen å lukke saken innen rimelig tid slik det må kunne forventes av oss, uttaler kommunedirektør Tor Jakob Reitan. Han sier videre at boten vil bli betalt.

Det var i november 2021 at Statsforvalteren ila Stjørdal kommune dagbøter, blant annet på grunn av manglende dokumentasjon og involvering i arbeidet med en skolemiljøsak ved Skjelstadmark skole. Statsforvalterens avvik ble lukket før sommeren.

 

Boten er redusert

Dagsbøtene i perioden utgjør i utgangspunktet 900 000 kroner. Men fordi dette er, det Statsforvalteren beskriver som, «en kompleks og utfordrende sak», har Statsforvalteren valgt å sette ned beløpet til 600 000 kroner.

- Jeg har personlig vondt av alle barna, foreldre og ansatte ved Skjelstadmark skole som har stått i dette lenge. Denne saken har berørt et helt skolemiljø, men nå ser alle fremover og det gjør meg optimistisk. Vi har en god dialog med Statsforvalteren, og har avtalt at vi skal sette oss ned sammen for å gjennomgå begges håndtering av saken og ta felles lærdom av den, avslutter Tor Jakob Reitan.