Pressemelding 27. april 2022

Pressemelding 27. april 2022

Nå bosettes de første ukrainerne i Stjørdal.

Så langt i år har 33 flyktninger fått vedtak om bosetting i Stjørdal, og åtte av disse er allerede bosatt. Av de 33 flyktningene som skal bosettes i Stjørdal, er 18 fra Ukraina. Felles for disse ukrainerne er at de allerede har en tilknytning til Stjørdal, og de blir formelt bosatt 1. mai. 

14 av ukrainerne bor allerede i kommunen hos slekt og venner, mens fire bor på asylmottak. De øvrige flyktningene som har fått vedtak om bosetting i Stjørdal er fra Eritrea, Syria, Afghanistan, Tyrkia og Jemen. De blir bosatt innen utgangen av juni. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som fatter vedtak om hvor flyktningene skal bosettes.

Behov for flere utleieboliger

Den største utfordringen i arbeidet med bosetting er å finne egnede boliger, og kommunen ønsker fortsatt kontakt med utleiere for langtidskontrakter. Ett- og toroms er mest aktuelle, og boligen må ligge sentralt eller i nærheten av offentlig transport.

Uvisst hvor mange som blir bosatt i år

Det er fortsatt stor usikkerhet om hvor mange flyktninger Stjørdal kommune skal bosette i løpet av året. Stjørdal kommune har sagt seg villig til å bosette inntil 165 flyktninger i tråd med IMDIs anmodning. De har tatt utgangspunkt i at 30 000 ukrainere vil ha behov for bosetting i Norge. Så langt i år har i underkant av 15 000 ukrainske flyktninger søkt asyl i Norge, og 90 % av disse er barn og kvinner.

Kontaktperson: 
Jean Hitimana, leder integreringsenheten