Pressemelding 28. februar 2021: Status om høy vannstand i Stjørdalselva

Pressemelding 28. februar 2021: Status om høy vannstand i Stjørdalselva

Totalt er det nå 6 boenheter evakuert. Disse vil foreløpig være evakuert frem til mandag 1. mars klokken 1200, men det kan bli forlenget. Ny vurdering tas i løpet av mandag formiddag.

Værnesregionen brann- og redningstjeneste har i løpet av dagen vært oppe med en drone for å få oversikt over situasjonen. Dronebilder har gitt oss verdifull informasjon i videre planlegging av beredskapsarbeidet. 

Vi har i løpet av dagen vært i kontakt med Nord-Trøndelag El verk (NTE) for å få oversikt over vassføringen i Stjørdalselva og status på magasinfyllingene overfor isproppen.

I tillegg har vi vært i kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ift værprognoser, vurdering av flomutsatte områder, videre skadepotensiale etc.

Isproppen har beveget seg lenger ned i elva. Hvis den løsner er det fare for nye oversvømmelser lenger ned i vassdraget. Ut fra tidligere erfaringer er det spesielt 2 flomutsatte områder som vil få ekstra fokus fremover. 

Det ene er området nedenfor Hegra sentrum hvor vi kan få en ny propp mot fastisen. Da får vi oversvømmelse på jordene mellom elva ved Best Hegra ned mot Moaneset. 

Det andre svake punktet er området Ertsgaard og mot Bergskleiva. Her kan jordene opp mot E-14 bli satt under vann.

Vi vil derfor be folk i disse områdene være ekstra varsomme og årvåkne mot endringer i vannstand dagene fremover.

Stjørdal kommune vil i samarbeid med politiet kjøre kontinuerlige patruljer i området natten gjennom for å ha kontroll på situasjonen, og kunne bistå ved behov for ytterligere evakueringer etc.
 

Med hilsen
Tore Rømo
ass. kommunedirektør