Pressemelding - 29. desember 2020

Pressemelding - 29. desember 2020

Brannfare nyttår 2020-2021

I Stjørdal kommune er det nå flere områder med tørr vegetasjon og tørt gress. I forbindelse med brannen i Hegra søndag kveld, så vi at gnister fra brannen antente vegetasjon i terrenget rundt brannstedet. I tillegg har brannvesenet også rykket ut på gressbranner antent av fyrverkeri i løpet av jula.

Stjørdal kommune jobber hardt med å opprettholde beredskapen i en krevende tid. Uvettig bruk av fyrverkeri som forårsaker gress og krattbrann krever at vi må samle personell på tvers av kohorter. Det vil være en belastning for beredskapen vi på ingen måte trenger nå. Færre utrykninger vil også bidra til at vi heller ikke utsetter oss for smitte, og kan opprettholde beredskapen framover.

Det er store geografiske ulikheter i kommunen.

Vårt budskap til kommunens innbyggerne er derfor klar:

Vi oppfordre dere til å tenke dere godt om før de eventuelt sender opp fyrverkeri som kan forårsake brann. Er du i tvil, la det være.

I forebyggendeforskriften står det: «Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»
 

Med ønske om en fin og sikker nyttårsmarkering.

SBRT