Pressemelding 29. september 2022

Pressemelding 29. september 2022

Stjørdal blir en del av Midt-Norge 110-sentral i Trondheim.

Fra og med i dag, torsdag 29. september klokken 10.00 er det operatører ved Midt-Norge 110-sentral i Trondheim som svarer deg når du ringer brann- og redningstjenesten.

Værnesregionen brann- og redningstjeneste består av kommunene Stjørdal, Meråker og Selbu. Sistnevnte har hele​ tiden vært tilknyttet 110-sentralen i Trondheim, mens Stjørdal og Meråker har vært koblet mot 110-sentralen i Namsos frem til nå.

Samlokalisering vedtatt i 2016

Allerede i 2016 ble det bestemt at det skulle være tolv 110-sentraler i Norge, og disse skulle følge de tolv politidistriktene. Trøndelag er det siste distriktet som oppfyller vedtaket, og 20 kommuner i det gamle Nord-Trøndelag skal i dag over på ny sentral. Leder for Midt-Norge 110-sentral, Arvid Vollum, er godt forberedt: Vi har testkjørt systemet i en periode nå, og alt ser bra ut. I dag er alle mann på plass, og vi har ekstra teknisk personell til stede for å håndtere eventuelle ting som skulle dukke opp.

Stordriftsfordeler

Per Kristian Laugtug, varabrannsjef og leder for beredskap i Værnesregionen brann- og redningstjeneste, forteller at de har vært meget fornøyd med profesjonaliteten og leveransen fra 110-sentralen i Namsos. Han er allikevel ikke i tvil om at samlingen til en felles sentral vil styrke arbeidet deres. – Nå får vi tilgang til et større fagmiljø, og er er fra og med i dag en del av landets mest moderne 110-sentral. Det er klare stordriftsfordeler ved at 40 kommuner eier sentralen sammen slik at det blir flere innbygger å dele kostnadene på. Det har også vært utfordrende å være tilknyttet to ulike sentraler slik vi har vært frem til nå, spesielt når det har vært utalarmering fra begge sentralene samtidig. Sentralen i Trondheim vil ha full oversikt over tilgjengelige ressurser i Midt-Norge til en hver tid, og kan sende biler og mannskap som er nærmest åstedet uavhengig av kommunegrenser, sier Laugtug.

Styrer 1 100 redningsarbeidere

Sentralen på Namsos opphører, men halvparten av de ti operatørene i virksomhetsoverdragelsen har valgt å bli med over og fortsette sitt virke ved stasjonen i Trondheim. Det betyr at mye verdifull kompetanse fra det gamle Nord-Trøndelag beholdes.

- I Trondheim har vi en stor, topp moderne og robust sentral. 27 mennesker bemanner  sentralen på skift 24 timer i døgnet på alle årets dager. Vi disponerer til sammen 210 kjøretøy, 1 100 redningsarbeidere og 1 700 radioterminaler (varslere). Og vi har direktelinje videre mot helse og politi, forteller Arvid Vollum.

Ved Værnesregionen brann- og redningstjeneste har forberedelsene pågått en god stund. - Vi har allerede investert i program som er kompitable med den nye sentralen. Frem mot nyttår får vi levert flere nye utrykningskjøretøy, og disse er også tilpasset den nye 110-sentralen, sier Per Kristian Laugtug som er overbevist om at skiftet vil føre til enda bedre tjenester for regionens innbyggere.

To fluer i en smekk

Kommunedirektør Tor Jakob Reitan mener dette er en merkedag for Stjørdal: - Som kommunedirektør i vertskommunen for Værnesregionen, vil jeg si at det er svært tilfredsstillende at vi nå er samlet på en alarmsentral i Trøndelag. Dette vil bety både økonomiske og operative fordeler, så dette er å slå to fluer i en smekk for oss.

Ved å redusere fra to til en alarmsentral i Trøndelag, opererer også vi nå i tråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt vedtak, avslutter Tor Jakob Reitan.