Pressemelding 31. oktober 2022

Pressemelding 31. oktober 2022

Vi setter søkelyset på beredskap.

De siste års naturkatastrofer, uroen i Europa og pandemien har aktualisert spørsmål om beredskap. Denne uken vil Stjørdal kommune markere «Egenberedskapsuken» med ulike aktiviteter, og Brannkorpsforeningen har invitert Espen Rostrup Nakstad til å holde foredrag om kriseberedskap på en fagkveld mandag 30. oktober.

Blålysetatene på fagkveld med Espen Rostrup Nakstad

Brannkorpsforeningen er initiativtaker til mandagens fagkveld sammen med ambulanse og politi. Nakstad, som for alvor ble kjent i forbindelse med Covid19-pandemien, vil holde foredrag om kriseledelse. Røde kors, Sivilforsvaret, Norsk folkehjelp, Stjørdal kommunes kriseledelse og flere andre aktører er også invitert. — Jeg tror det er nyttig å møtes og bli bedre kjent. Det vil gjøre oss bedre rustet den dagen katastrofen er et faktum og vi møtes igjen. Vi er spente på hva Nakstad har å fortelle om god og dårlig krisehåndtering, sier Thomas Bekkavik som er primus motor for kvelden.

Pressen inviteres til et møte med Espen Rostrup Nakstad før foredraget.

Sted: Ole Vig vgs. – Aditoriet (ring oss om du ikke finner frem)

Tid:  Mandag 31. oktober kl. 16.30 

Der vil dere også møte Thomas Bekkavik og Per Kristian Laugtug fra Værnesregionen brann- og redningstjeneste samt kommunedirektør Tor Jakob Reitan og kommuneoverlege/beredskapsansvarlig Leif Edvard Muruvik Vonen.

 

 

Egenberedskapsuka

I dag starter den nasjonale Egenberedskapsuka, og i Stjørdal blir den markeres på flere vis. Egenberedskap går enkelt og greit ut på å ha nok varer på lager slik at du er rustet til å klare deg selv i minst tre døgn hvis offentlig infrastruktur er slått ut som følge av for eksempel naturkatastrofer, sabotasje eller krig. Det omfatter nødvendige ting som vann, mat med lang holdbarhet, fyrstikker, viktige medisiner og førstehjelpsutstyr. Hele listen finner du på sikkerhverdag.no.

Stand på Torgkvartalet og Hellsentret

Fra og med tirsdag denne uken vil det bli en enkel utstilling på biblioteket med informasjonsmateriell om egenberedskap. Torsdag fra kl. 11.00 treffer du sanitetskvinner på stand på Torgkvartalet hvor de informerer om egenberedskap, og de står der også på fredag frem til kl. 14.00. Da blir de avløst av Sivilforsvaret som vil ha en stand både på Torgkvartalet og Hellsentret i tidsrommet 14.00 – 16.00. De vil i likhet med sanitetskvinnene informere og svare på publikums spørsmål.

Kommunen vil også dele informasjon om egenberedskap i sine kanaler denne uken.

Ny informasjonsside på www.stjordal.kommune.no

Stjørdal kommune har opprettet en egen informasjonsside om beredskap på kommunens hjemmeside. Der finner du nyttig informasjon, og mer vil komme de neste dagene.

Beredskap i Stjørdal kommune

Tor Jakob Reitan og Leif Edvard Muruvik Vonen hadde sist torsdag en orientering for  formannskapet om beredskapssituasjonen i kommunen. Deres budskap var at i den situasjonen vi befinner oss i nå, vil beredskapstiltak først og fremst være knyttet til skjerpet årvåkenhet. Økt bevissthet rundt allerede etablerte sikkerhetstiltak som for eksempel besøks-adgangskontroll og datasikkerhet samt en gjennomgang av kommunens planverk, er kommunens hovedtiltak.

Kommunen er i tett dialog med sentrale aktører som politi, forsvaret, statsforvalter og ledelsen ved flyplassen. - Vi ønsker å gjenta DSB sin oppfordring. Vi skal ikke være bekymret eller mistenksomme, men vi skal være oppmerksomme, uttaler Vonen som også informerte formannskapet om evalueringen av kommunens pandemihåndtering.

  • Evalueringen er ikke ferdigstilt enda, men vi ser at det var flere tiltak som kunne gjort oss bedre forberedt på det som kom, for eksempel et større beredskapslager med materiell for å beskytte ansatte og pasienter mot gjensidig smitterisiko. Samtidig krevde pandemien en håndtering vi umulig kunne ha forutsett i detalj, slår Vonen fast.

Reitan og Vonen ser frem til å delta på mandagens fagkveld. – Vi vil samtidig oppfordre Stjørdals befolkning om å ta en sjekk hjemme i forbindelse med Egenberedskapsuken og forsikre seg om at det man trenger i en egenberedskapssituasjon er i hus, sier Tor Jakob Reitan.