Pressemelding 5. april 2022

Pressemelding 5. april 2022

Heltidssatsing gir resultater.

I 2020 laget Stjørdal kommune en handlingsplan for heltid. Det året jobbet 55 % av alle ansatte i Stjørdal kommune heltid. Bare to år senere hadde andelen økt til 61 %!

Fra 2020 til 2021 økte antall ansatte i kommunen med tre personer (fra 1915 faste ansatte til 1918). Samtidig hadde 65 flere ansatte i samme periode fått heltid. Det er et resultat av at ledige stillinger har vært utlyst internt for å øke stillingsandelen til de som allerede er ansatt og som ønsker fulltid. I tillegg er heltid hovedregelen ved nyansettelser, og ledere skal argumentere godt for å fravike denne regelen.

Heltidssatsing for de som ønsker full jobb

Det finnes gode grunner til å velge deltid, for eksempel pga redusert arbeidsevne. Stjørdal kommune skal være en arbeidsgiver som tilrettelegger for denne gruppen også, og heltidsarbeidet har derfor rettet seg mot de som ønsker seg en heltidsstilling. Samtidig har det vært jobbet med å øke bevisstheten blant de ansatte om hvilke konsekvenser valget av deltid har.  Mange er ikke klare over hvilke økonomiske konsekvenser deltid har, for eksempel i form av tapte pensjonsrettigheter og økonomisk avhengighet av andre.

Satsingen fortsetter

Stjørdal ønsker å være en heltidskommune. Flere heltidsansatte betyr færre ansatte å koordinere, og større tilknytning til arbeidsplassen.  Vi ser også at økt heltid styrker kvaliteten i mange av tjenestene våre, for eksempel ved at brukere som er avhengig av hjemmehjelp får færre å forholde seg til. Satsingen på heltid vil derfor fortsette.

Kontaktpersoner:

Jenny Melum
Leder for «heltidsgruppa» i Stjørdal kommune
Telefon: 456 00 473

May Ovidth
Enhetsleder på renhold, en avdeling som ikke lengre har noen i ufrivillige deltidsstillinger. Hun kan gi dere kontaktinformasjon til medarbeidere som har gått fra ufrivillig deltid til heltid om det er av interesse.
Telefon: 469 25 394

 

Vedlegg:

 

 
*Brannkonstabler (2.3 % stillinger i tillegg til fast jobb), studenter og leger i fast, 20 % kommunale funksjonene er holdt utenfor – totalt ca. 50 personer).