Pressemelding 6. september 2021 - Valg og smittevern, rekord på antall forhåndsstemmer

Pressemelding 6. september 2021 - Valg og smittevern, rekord på antall forhåndsstemmer

Storings- og sametingsvalget i 2021 er det første valget vi gjennomfører i en pandemi som påvirker oss alle. Valg i Stjørdal involverer over 18.000 stemmeberettigede innbyggere over 18 år i kommunen i et valg som for mange er en høytid. 

Vi er godt forberedt til å håndtere gjennomføringen på alle vis, også for å ivareta smittevernet den 13. september. Men likevel vil vi minne om at du fortsatt kan utføre din borgerplikt i våre tre lokaler for forhåndsstemming. Du kan møte opp til forhåndsstemming på Rådhuset, Kimen eller Torgkvartalet. 

På denne måten kan vi spre folkemengden utover i tid, og dermed unngår vi lange køer i stemmelokalene på valgdagen. Vi ser at svært mange allerede har benyttet seg av muligheten til å stemme før selve valgdagen. 

Vi minner om at dersom du har påvist smitte og er i isolasjon med Covid-19, er i karantene eller er syk med symptomer lik de for Covid-19, skal du ikke møte i et valglokale. Ta da kontakt med kommunens Servicetorg før kl. 10.00 mandag 13. september 2021. Du vil da få opplyst hvordan du skal forholde deg. Vi vil da sørge for at du får avgitt din stemme i trygge former. 

Rekord 

Pr. i dag har 5748 personer forhåndsstemt og hele 4000 av disse stemmene er avlagt ved Torgkvartalet kjøpesenter. Dermed har totalt 32% forhåndsstemt, og rekorden fra sist valg på 28% forhåndsstemming er allerede oversteget. 

Med ønske om et godt valg! 

Tor Jakob Reitan
Kommunedirektør

Rune Hegge 

Valgansvarlig

 

Åpningstider forhåndsstemming til og med 10. september: 

Stjørdal rådhus: 

  • Mandag til fredag kl. 08.00-15.00 

Kimen kulturhus: 

  • Mandag til torsdag kl. 12.00-18.00 

  • Fredag kl. 1200-15.00 

Torgkvartalet: 

  • Mandag til fredag kl. 10.00-18.00