Pressemelding - Den fjerde og siste kommunalsjef er tilsatt

Pressemelding - Den fjerde og siste kommunalsjef er tilsatt

Trude Skjelvan Wikdahl tilsatt som kommunalsjef Velferd.

«Jeg er glad for å kunne opplyse om at Trude Skjelvan Wikdahl (47) er tilsatt som kommunalsjef Velferd etter konkurranse med flere godt kvalifiserte kandidater», sier kommunedirektør Tor Jakob Reitan. «Trude vil tilføre oss mye med sin faglige styrke og offensive men inkluderende lederstil», sier Reitan.

Trude S. Wikdahl er utdannet sykepleier med en mastergrad i administrasjon og ledelse. I tillegg har hun utdannelse i helserett samt på masternivå innen digitalisering og ledelse ved BI. Hun er nå KS sin representant i prosjektgruppen for nytt topplederprogram. Trude tiltrer i stillingen 1. juli 2021 og får ansvar for om lag 1200 ansatte og et budsjett på ca 1,2 mrd kr innenfor det som er dagens oppvekst- og omsorgsetater. Hun jobber i dag på femte året som kommunalsjef for Helse og velferd i Melhus kommune.

Gjennom mange år som leder på flere nivå kjenner hun godt til både oppvekst og omsorgsområdene i kommunal sektor. Som en del av rådmannens ledergruppe har hun vist seg resultatorientert med gjennomføringskraft bl a i arbeidet med større omstillingsprosesser for å yte bedre og samordnede tjenester. Trude har lang og bred ledererfaring med økonomi- og personalansvar bla a som enhetsleder, rådgiver i Rådmannens stab og kontorsjef hos Statsforvalteren. Trude er 47 år, bor på Heimdal, er gift og har to snart voksne barn.

«Jeg gleder meg til å starte i en spennende og fremtidsrettet kommune som jeg oppfatter at Stjørdal er. Vi står foran økte krav til samhandling og digitalisering innen oppvekst og omsorg i årene fremover, og jeg ser frem til å bidra til videreutvikling av samarbeidet i Værnesregionen. Oppvekstreformen og tidlig innsats er også områder jeg vil bidra til å fylle med konkret innhold, og dette gleder jeg meg til. Bygging og etablering av Fosslia omsorgssenter er også noe jeg ser frem til å ta del i etter hvert», sier Trude.

Reitan opplyser om at den nye organiseringen, som skal styrke kjernevirksomheten og som blant annet innebærer en reduksjon fra 7 til 4 i kommunedirektørens ledergruppe, skal gjelde fra 1. juni 2021.

De kommunalsjefene som allerede er tilsatt er Bente Næverdal (Samfunnsområdet), Roar Størseth (Økonomi- og finansavdelingen), og Tore Rømo (Organisasjon- og strategiavdelingen).

«Med Trude på plass ligger alt til rette for å bygge et godt strategisk lederteam som samlet sitter på god og komplementær kompetanse – klar for å ta kommunen inn i fremtiden sammen med de folkevalgte og våre brukere», sier Tor Jakob Reitan.

Ytterligere spørsmål kan stilles til:
Tor Jakob Reitan (tlf 950 51 111) og Trude Skjelvan Wikdahl (tlf 917 70 349)


Stjørdal, 1. mars 2021.

Med vennlig hilsen 
Tor Jakob Reitan