Pressemelding - Enighet om overtakelse av Lånke Vasslag

Pressemelding - Enighet om overtakelse av Lånke Vasslag

Styret i Lånke vasslag og Stjørdal kommune har blitt enige om et kontraktsforslag for overtakelse av Lånke Vassdrag.

Forslaget skal legges fram for årsmøtet i Lånke vasslag, og abonnentene vil bli innkalt til årsmøtet i løpet av januar. Der vil kontrakten bli gjennomgått og det vil bli en avstemming. I tillegg vil det bli lagt frem kart som viser hvilke ledningsstrekk kommunen overtar.