Pressemelding - Vinnere av kulturprisen og idrettsprisen 2020

Pressemelding - Vinnere av kulturprisen og idrettsprisen 2020

Utvalg kultur og levekår har i sitt møte tirsdag 17. november bestemt at kulturprisen 2020 skal tildeles Kjell Erik Petterson og idrettsprisen 2020 skal tildeles Thea og Thale Leirfall Bremset.

Begrunnelse for tildelingen av kulturprisen:

Kjell Erik Pettersson har vært aktiv i mange år i det lokalhistoriske miljøet i Stjørdal og har vært leder i Stjørdal historielag siden 1986. Historielaget har hatt stor aktivitet ikke minst på grunn av innsatsen til Pettersson. Han har gjort en betydelig innsats med å samle inn bilder og filmer i arkivene til flere stjørdalsfotografer. Han har tatt vare på det gamle film- og papirbildearkivet til Stjørdalens Blad. Han har også gjennom årene tatt initiativ til og bidratt til utgivelsen av veldig mange lokalhistoriske publikasjoner og bokverk. Og han har vært engasjert i Nord-Trøndelag Historielag.

Kjell Erik Pettersson har lagt ned en betydelig innsats for kulturlivet i Stjørdal gjennom veldig mange år og har evnet å engasjere andre med sine initiativ. Dette har gitt store ringvirkninger i lokalsamfunnet og han er en verdig vinner av kulturprisen for 2020, sier utvalgsleder Siv Sætran.

Begrunnelse for tildelingen av idrettsprisen:

Tvillingene Thea og Thale Leirfall Bremset (f. 1999) er to unge fremadstormende friidrettsutøvere som representerer Stjørdal Friidrettsklubb. Under jr. NM 2020 i Kristiansand tok Thea gull i høyde og bronse i lengde, mens Thale tok gull i lengde. Under senior NM i Bergen 2020 tok Thale sølv i lengde.

Thea og Thale er med på det norske rekrutteringslandslaget i friidrett. De har allerede satt seg store mål for jr. EM i friidrett i Bergen 2021 og ikke minst Hoved NM senior i friidrett 2022 på hjemmebane her i Stjørdal.  

Begge har med sin allerede mangeårige innsats vært selvoppofrende og gode forbilder for friidrettsungdommen i Stjørdal, hvor de også er trenere i miljøet med bl.a. med aktivitetsskole for barn på sommerstid. To meget verdige vinnere, og dyktige utøvere vi gleder oss til å følge med også i årene fremover sier Siv Sætran.

Det er nytt av året at idrettsprisen er blitt en kommunal pris, i fjor ble denne delt ut av Stjørdal idrettsråd. Idrettsrådet har allikevel vært involvert også i årets tildeling med leder Asbjørn Andersen som har sittet i arbeidsutvalget som har kommet med forslag til prisvinnere til levekårsutvalget.

Prisene vil bli delt ut under et prisarrangement 2. desember, avslutter Sætran.