Hageavfall og uøskede arter

Hageavfall og uøskede arter

Hageavfall

Det er ikke tillatt å dumpe hageavfall på ikke godkjent avfallsplass, heller ikke på kommunal eiendom eller annet naboareal.
Alt hageavfall skal leveres på godkjent avfallsmottak eller komposteres i godkjent kompost på egen tomt.
På gjenvinningsstasjonene kan hageavfall leveres gratis for privatpersoner. Her finner du mer informasjon om hageavfall (innherredrenovasjon.no)

Det er spesielt viktig at alle som dyrker noe eller er hageeiere passer på å levere hageavfall fra svært hardføre og villige kultiverte hageplanter til avfallsmottak. Såkalte Svartelistede arter som vil spre seg til norsk natur skal levers spesielt på avfallsmottak. Spør hvilken fraksjon de skal leveres i. Ofte er det i restavfall slik at de ikke får mulighet til å spre seg via kompostert hageavfall.

Du kan lese mer om uønskede planter på siden Unngå spredning av fremmede arter fra hagen din (miljodirektoratet.no)