Politiske partier

Politiske partier

Oversikt over politiske partiene i kommunestyret i Stjørdal med lokalleder for partiet og gruppeleder i kommunestyret. 

Du finner mer informasjon om hvert enkelt parti på partienes hjemmeside.

Oversikt over politiske partier
Partinavn Leder i lokallaget Gruppeleder i kommunestyret
Senterpartiet Tor Helge Forbord Slind Dorthea Elverum
Arbeiderpartiet Sissel Helen Bakken Jan Inge Kaspersen
Høyre Rune Larsen Ole Hermod Sandvik
Miljøpartiet De Grønne Tommy Reinås Gunnar Uglem
Fremskrittspartiet Tor Anders Halle Nelly Anita Lian
Kristelig Folkeparti Laffen Jensen Annette T. Jensen
Sosialistisk venstreparti Gudrun Lidal Anja Elisabeth Ristad
Venstre Odd Gunnar Sorte Torgrim Hallem
Rødt Tor Helge Rimul Tor Helge Rimul