Selvbetjeningsportal ansatte

Selvbetjeningsportal ansatte

Er du ansatt i en av våre kommuner kan du endre og lage nytt passord til din brukerkonto selv. 

Før du kan bruke tjenesten må du registrere nødvendig sikkerhetsinformasjon (multifaktorautentisering - MFA). Du må da logge inn med et passord du allerede kjenner.

Er du en helt ny ansatt (ikke vært ansatt i kommunen tidligere), har din leder fått informasjon om din brukerkonto. Kontakt din leder.

Har du hatt brukerkonto i kommunen tidligere, men har glemt passordet og har ikke registrert deg for multifaktorautentisering (MFA), kontakter du IT-hjelpa.

Har du glemt brukernavnet, kontakt din leder som har fått egen informasjon om dette før din oppstartsdato.

NB! Har du ansettelsesforhold i flere kommuner i Værnesregionen har du en brukerkonto pr kommune.

Registrer deg for MFA Gjøres etter at du har logget inn første gang [veiledning - kommunens intranett]

Få nytt passord Du har registrert tjenesten og kan få nytt passord/låse opp kontoen din

Endre eksisterende passord Du ønsker å endre det passordet du har i dag

Passordet

  • Må være minimum 8 tegn. Gjerne setninger.
  • Må inneholde små og store bokstaver (a-z) (A-Z)  
  • Må inneholde tall (0-9) og/eller spesialtegn (f.eks.: . - _ + ! ? ( ) < > &) 
  • Ikke bruk samme passord flere steder.
  • Passordet må være forskjellig fra de siste tre passordene dine.
  • Passordet skal ikke inneholde ord eller navn som kan knyttes til brukeren, for eksempel navn på familiemedlemmer, stedsnavn, titler, årstall etc. 

Huskeregler:

  • Ikke bruk din jobbkonto/e-post i private sammenhenger!
  • Lag deg et sterkt passord!
  • Vær skeptisk til vedlegg og lenker i e-poster.
  • Oppgi ALDRI passordet ditt til noen, verken muntlig eller skriftlig. Ingen seriøse aktører ber deg om å oppgi dette.

Kontakt IT-hjelpa hvis du trenger hjelp: