El-sparkesykkel og el-sykkel i Stjørdal

El-sparkesykkel og el-sykkel i Stjørdal

Fra midten av august blir mikromobilitetet testet ut i flere trøndelagskommuner. Kjøretøyene blir utplassert i Stjørdal, Malvik og Melhus som en del av et nytt pilotprosjekt.

Forbudssoner - her vil ikke utleiesyklene virke

 • skolegårder og rundt barnehagene
 • idrettsanlegget rundt Øverlands Minde
 • området rundt Stjørdal stasjon – med unntak av ved sykkelhotellet
 • i sør går rekkevidden frem til gangbroen på Værnesmoen. Avinor er positive til prosjektet, men ønsker å se etterspørselen før de åpner opp området ved terminalen
 • ved vakten på Værnes garnison - el-sparkesykler ikke kan tas med inn på militært område

Hastighetsbegrensning

Maksfart på 10 km/t:

 • i gågata
 • på torget

Godkjente parkeringsområder

 1. Universitetet Nord, Strandvegen
 2. Equinor, Wessels veg
 3. Stjørdal stasjon (sykkelhotellet), Innherredsvegen 65
 4. Rådhuset, Kjøpmannsgata 9
 5. Stjørdal torg
 6. Anna Mogaards gate ved Remabutikken
 7. Kimen på anvist parkeringsplass ved trappehuset og multiplassen
 8. Stjørdal skatepark i Ole Vigs gate 22
 9. Ole Vig vgs.
 10. Stjørdalshallen, Gymnasgata
 11. Svømmehallen, Gymnasgata
 12. Sandskogan i enden mot Stjørdalshallen
 13. Øverlands Minde ved Gymnasgata
 14. Stjørdal Helsehus, Yrkesvegen
 15. Øverst i gågata

Hastighetsbegrensning, forbudssoner og parkeringsområder er noe kommunen kan justere forløpende på når vi får tilbakemeldinger og ser hvordan ordningen fungerer.