Slamtømming - årsavgift 2023

Slamtømming - årsavgift 2023

Gebyr for slamtømming er vedtatt i kommunestyret 15.12.2022 i sak 109/22 og gjelder fra 01.01.2023.

Alle priser er inkludert 25 % mva.

Slamavskillere blir tømt hvert år. Gebyr for tømming inkludert behandling/avvanning er avhengig av slamavskillerens størrelse.

Les mer om tømming av private avløpsanlegg.

Årlig gebyr for tømming av slamavskillere

Slamtømming
Beskrivelse Pris (kr)
Pr. leilighet/bolig uansett BRA 2 771,00
Hytter og fritidseiendommer tilknyttet slamavskiller eller felles slamavskiller 1 538,75
Boligeiendommer med mer enn 2 leiligheter betaler gebyr pr. tonn 691,25
Boligeiendommer tilknyttet felles privat avløpsanlegg med slamavskiller for mer enn 2 eiendommer 2 216,50
Levering av septikslam og lignende til kommunens mottaksanlegg pr. tonn (minimum 1 tonn) 691,25
Priser 2023

For større regelmessige leveranser av septikslam og lignende, kan det inngås spesielle avtaler.