Tilkoblingsavgifter - vann og avløp 2023

Tilkoblingsavgifter - vann og avløp 2023

Tilkoblingsavgifter er vedtatt i kommunestyret 15.12.2022 i sak 109/22 og gjelder fra 01.01.2023.

For tilkoblingsavgift regnes det 25 % mva på 40 % tilkoblingsavgift, resterende er anleggsbidrag.

Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Tilkoblingsavgiften er inndelt i tilknytningsavgift (40 % + mva) og anleggsbidrag.

100 % tilkoblingsavgift

100 % tilkoblingsavgift betales ved tilknytning til eksisterende offentlige anlegg.

Tilkoblingsavgift 100 %
Beskrivelse Vann 100 % Avløp 100 %
Boliger, hytter, forretnings-, kontor-, industribygg 159 190
Driftsbygninger, drivhus og lignende pr. m² Bra 80 0
Garasjebygg, lager, samfunnshus/grendehus og lignende pr. m² 54 41
Arealer i disse bygg til kjøkken, spiserom, toalett/dusjer, garderober etc. pr. m² 159 190
Minsteavgift for tilkobling 10 128 11 141
Utvendig vannpost for hytter etc. (40 % av minsteavgift) 4 051

70 % tilkoblingsavgift

70 % tilkoblingsavgift betales hvis det kan dokumenteres delvis delaktighet ved opparbeidelse av offentlig ledningsnett. Det er en forutsetning at kommunen spares for investeringskostnader for anlegg som kommunen overtar.

Tilkoblingsavgift 70 %
Beskrivelse Vann 70 % Avløp 70 %
Boliger, hytter, forretnings-, kontor-, industribygg 108 133
Driftsbygninger, drivhus og lignende pr. m² Bra 58 0
Garasjebygg, lager, samfunnshus/grendehus og lignende pr. m² 38 29
Arealer i disse bygg til kjøkken, spiserom, toalett/dusjer, garderober etc. pr. m² 108 133
Minsteavgift for tilkobling 10 128 11 141
Utvendig vannpost for hytter etc. (40 % av minsteavgift) 4 051

40 % tilkoblingsavgift

40 % tilkoblingsavgift betales hvis det kan dokumenteres full delaktighet ved opparbeidelse av offentlig ledningsnett. Det er en forutsetning at kommunen spares for investeringskostnader for anlegg som kommunen overtar.

Tilkoblingsavgift 40 %
Beskrivelse Vann 40 % Avløp 40 %
Boliger, hytter, forretnings-, kontor-, industribygg og lignende per m² Bra 64 76
Driftsbygninger, drivhus og lignende per m² Bra 31 0
Garasjebygg, lager, samfunnshus/grendehus og lignende per m² 20 18
Arealer i disse bygg til kjøkken, spiserom, toalett/dusjer, garderober etc. prer m² 64 76
Minsteavgift for tilkobling 10 128 11 141
Utvendig vannpost for hytter etc. (40 % av minsteavgift) 4 051

 

For tilbygg bolig over 20 m² skal det betales tilkoblingsavgift etter antall m² bruksareal. For tilbygg forretnings-, kontor-, industribygg skal det betales tilkoblingsavgift. Blir bygg revet for å gjøre plass til nybygg, gis det fradrag i tilknytningsavgift for det revne bygget etter dagens satser dersom bygget var tilknyttet tidligere.