Tilkoblingsavgifter - vann og avløp 2024

Tilkoblingsavgifter - vann og avløp 2024

Tilkoblingsavgifter er vedtatt i kommunestyret 28.12.2023 og gjelder fra 01.01.2024.

For tilkoblingsavgift regnes det 25 % mva på 40 % tilkoblingsavgift, resterende er anleggsbidrag.

Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Tilkoblingsavgiften er inndelt i tilknytningsavgift (40 % + mva) og anleggsbidrag.

Tilkoblingsavgifter vann og avløp (framsikt.net)  

100 % tilkoblingsavgift

100 % tilkoblingsavgift betales ved tilknytning til eksisterende offentlige anlegg.

70 % tilkoblingsavgift

70 % tilkoblingsavgift betales hvis det kan dokumenteres delvis delaktighet ved opparbeidelse av offentlig ledningsnett. Det er en forutsetning at kommunen spares for investeringskostnader for anlegg som kommunen overtar.

40 % tilkoblingsavgift

40 % tilkoblingsavgift betales hvis det kan dokumenteres full delaktighet ved opparbeidelse av offentlig ledningsnett. Det er en forutsetning at kommunen spares for investeringskostnader for anlegg som kommunen overtar.

For tilbygg bolig over 20 m² skal det betales tilkoblingsavgift etter antall m² bruksareal. For tilbygg forretnings-, kontor-, industribygg skal det betales tilkoblingsavgift. Blir bygg revet for å gjøre plass til nybygg, gis det fradrag i tilknytningsavgift for det revne bygget etter dagens satser dersom bygget var tilknyttet tidligere.