Bekjempelse av fremmede arter - slik gjør du det

Bekjempelse av fremmede arter - slik gjør du det

Så enkelt kan du bekjempe kjempespringfrø og hagelupin!

Det er sommer og tid for å bekjempe fremmede planter! Fremmede planter truer naturmangfoldet, blant annet ved at de utkonkurrerer de artene som naturlig hører hjemme i vår natur. 

Statsforvalteren i Trøndelag har spesielt fokus på bekjempelse av kjempespringfrø og hagelupin, og har utarbeidet enkle og informative plakater om hvordan bekjempingen kan gjøres. Din innsats er viktig for at vi får bevart naturmangfoldet i Stjørdal. Takk for at du bidrar, og spre gjerne ordet! 

For mer informasjon se hjemmesiden til Statsforvalteren i Trøndelag (statsforvalteren.no).

Se plakater fra Statsforvalteren i Trøndelag

Hjelp oss å fjerne kjempespringfrø (PDF, 9 MB)

Hjelp oss å fjerne Lupin (PDF, 9 MB)