Brukerpanelet for psykisk helse og rus

Brukerpanelet for psykisk helse og rus

Brukerpanelet for psykisk helse og rus skal være et talerør først og fremst for brukere, men vi er også en ressurs for de som arbeider med psykisk helse og rus i kommunen. 

Fem personer utendørs som smiler til kamera - Klikk for stort bildeFra venstre Morten Mjøsund, Linda Mari Hogstad, Ivar Elevrum, Silje Cathrine Hollås og Kristin Lyshaug Elverum. Petter Mollerup

Hvorfor et brukerpanel for psykisk helse og rus?

Vi kan hjelpe med viktige spørsmål som for eksempel: Fungerer tjenestene? Er det ting ved tjenestene som bør endres? Hva trenger vi mer/mindre av i arbeidet med psykisk helse og rus? Brukermedvirkning er viktig fordi det vil gi bedre og mer treffsikre tjenester.

Ulike erfaringer

Medlemmene i brukerpanelet har ulike erfaringer med psykisk helse og rus. Vi ønsker å bruke vår brede erfaring slik at andre som sliter med sin psykiske helse og/eller rus, kan få et best mulig tilbud fra kommunen. 

Vi kan komme med innspill i saker som omhandler psykisk helse og rus. Brukerpanelet har blant annet møter med ansatte i kommunen hvor vi kan bringe inn brukerperspektivet. Det er viktig for oss å samarbeide med kommunen for å få innblikk i hvordan lærere, ungdomskontakt og andre jobber med temaene.

Brukerpanelet møtes et par ganger i måneden.

Medlemmer

  • Kristin Lyshaug Elverum (Leder)
  • Ivar Elverum
  • Silje Cathrine Hollås
  • Morten Mjøsund
  • Linda Mari Hogstad
  • Jorunn Lund


Kontakt oss:

Har du noe du vil ta opp med brukerpanelet? Da kan du ta kontakt med leder Kristin Lyshaug Elverum på epost: kristin.elverum@gmail.com