Ditt klimatiltak?

Ditt klimatiltak?

Har du forslag til tiltak som kan være med på å redusere klimagassutslippene i Stjørdal?  
 

I skjemaet "Mitt klimatiltak" kan du foreslå tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslippene i Stjørdal. Det kan være både små og store tiltak, noe du selv kan gjøre, eller noe det offentlige eller næringslivet kan gjøre. Tiltakene kan gjelde bedriften du jobber i eller kommunen din.

Forslagene vil vi gruppere i kategorier og vurdere hvordan vi beste kan innarbeide i vårt klimaarbeid.

Trenger du mer info før du kommer med ditt innspill?
Her du lese om klimagassutslipp i Stjørdal

Mitt klimatiltak?

Kontakt

Line Nes Jordahl
Rådgiver
E-post
Telefon 45 72 97 50
Mobil 45 72 97 50