Dyr som gjør skade

Dyr som gjør skade

Noen ganger kan dyr være plagsomme eller gjøre vesentlig skade på eiendom.

Måker som bråker eller grevling under huset kan være plagsomt. Det er flere ting du kan gjøre for å hindre at dyret plager deg eller gjør skade på hus, avling eller næring. Her finner du råd om hva du kan gjøre:

Miljødirektoratet har en veileder som viser hva du kan gjøre når dyr gjør skade eller sjenerer deg

Veilederen gir gode råd om hva som kan gjøres i forhold til disse temaene:

  • måker som bråker
  • gås som beiter
  • flaggermus på loftet
  • grevling under huset
  • hakkespett som lager hull i veggen

Måker

I veilederen understrekes det at så fort måkene har begynt å bygge reir, er det forbudt å fjerne reirene eller forstyrre fuglene på andre måter. Å fjerne påbegynte reir eller egg defineres som skadefelling, og krever tillatelse.

Forstyrring av måkene gjør problemet verre. Etablerte par som får ro vil gjennomføre egglegging og oppfostring av unger på kortere tid enn fugler som blir forstyrret og får avbrutt hekkingen. 

Som forebyggende tiltak mot hekking anbefales blant annet å legge til rette for hekking andre steder, med måkeplattformer som settes opp på egnede steder. 

Gås

Veilederen sier at det er lite effektivt å forsøke å begrense skade ved skadefelling, fordi gjessene kommer i store flokker. Det mest effektive tiltaket er å etablere friområder og benytte ulike typer skremsler for å holde dem borte fra områder der de gjør skade, som skremmeskudd, fugleskremsler og laser, i tillegg til gjerding i den perioden gjessene ikke er flygedyktige.

Grevling i hagen?

Våren er grevlingtid og mange ringer kommunen for råd. Grevlingen er ufarlig for mennesker, men det kan hende den graver opp plenen din på jakt etter meitemark og larver, eller slår seg ned med familien under terrassen din. Her finner du noen tips om du har fått besøk av grevling i hagen (PDF, 88 kB). Viltforvaltningen i kommunen fanger eller flytter ikke på grevlinger.

Fram til 21. august er grevlingen fredet. Jakt- og fangsttid er fra 21. august til 31. januar.

Generelt

Veilederen sier dette:

  • "Før du søker om tillatelse til å felle dyret som gjør skade, må du ha utført forebyggende tiltak. Hvis dette ikke er oppfylt, får du søknaden i retur."
     
  • "Avliving er siste utvei, og kan kreve at du må søke myndighetene om tillatelse til skadefelling. For å få en slik tillatelse, må du kunne dokumentere at du har prøvd å finne en annen løsning på problemet."