Har du mottatt et brev fra Innherred renovasjon?

Har du mottatt et brev fra Innherred renovasjon?

Har du mottatt et brev fra Innherred renovasjon om antall boenheter og renovasjonsabonnement på din eiendom?

Har du spørsmål om antall boenheter ber vi deg ta kontakt med Byggesaksavdelingen på e-post: byggesak@varnesregionen.no

Du må oppgi gårds- og bruksnummer (gnr/bnr) og en kort beskrivelse av forholdet. Vi vil deretter undersøke om det er en feilregistrering eller om det må søkes om en sammenslåing av boenhetene.

Det står i brevet at du i enkelte tilfeller kan søke om fritak fra gebyrplikten. For spørsmål om fritak fra gebyrplikten, ta kontakt med Innherred renovasjon på telefon 74 02 88 40.