Høring - Forslag til meddommere

Høring - Forslag til meddommere

Kommunens valgnemnd har foreslått følgende kandidater til valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten.


Har du innvendinger til forslaget ber vi deg om tilbakemelding til kommunen innen 16. juli 2024. Tilbakemelding sendes til kommunens postmottak. (postmottak@stjordal.kommune.no)

Meddommere skal velges av Kommunestyret 05.09.2024.