Husbyvegen park - forslaget legges frem høsten 2023

Husbyvegen park - forslaget legges frem høsten 2023

Prosjekteringen av parken  i Husbyvegen har startet. I løpet av høsten skal det legges frem et forslag til politisk behandling som vil inneholde detaljerte planer for parken med budsjett.

Vei, park og idrett i Stjørdal kommune har etter en tidligere høringsrunde fått inn mange forslag til innholdet i parken, og disse innspillene er med i arbeidet med å planlegge parken. Dersom planene blir vedtatt, kan byggingen settes i gang og parken ferdigstilles i 2024.

Husbyvegen park ligger i Stjørdal sentrum i nærheten av bosentret og Helsehuset. Området ble brukt som anleggsplass i forbindelse med byggingen av Helsehuset, og har siden ligget brakk i påvente av ressurser til å gjennomføre en oppgradering. Prosjektet med Helsehuset hadde ikke en egen post for oppgradering av parken, og derfor må Husbyvegen park kjøres som et eget prosjekt med egen bevilgning.