La oss sammen lage en ungdomsvennlig by

La oss sammen lage en ungdomsvennlig by

Den offentlige debatten om ungdom handler nesten alltid om hva som er problematisk fremfor alt det positive ved dagens ungdomskultur. Ja, det er noen ungdommer som utfordrer oss, men problemet er ikke større i Stjørdal enn i andre byer.

La oss legge den seiglivede myten til side

Så la oss legge den seiglivede myten til side, og heller diskutere hvordan vi sammen kan bidra til å gjøre byen vår til et enda mer ungdomsvennlig sted for alle. Vi skylder den oppvoksende generasjon å ta deres behov, ønsker og utfordringer på alvor.

Ungdomstiden er full av spenninger. Kroppen er i forandring. Hjernen er ikke fullt utviklet, og noen ganger kan det virke som om den er «out of order» Men dette er normalt. Forelskelser, skuffelser, forventninger, ensomhet, sosiale medier og press er noe av det ungdom må forholde seg til i overgangen til voksenlivet.

Jevnt over har ungdom aldri vært så flinke som de er i dag

Det er viktig å huske at jevnt over har ungdom aldri vært så flinke som de er i dag. Ungdomstiden er for de fleste fylt med gode opplevelser, mestring og engasjement på fritiden gjennom familie, venner, kultur, idrett og frivillighet. Ungdomstiden er en tid for nærhet og relasjonsbygging, men også en tid for utprøving og nye erfaringer.

En liten håndfull ungdommer utfordrer oss. Enkelte av disse ungdommene hører hjemme i Stjørdal, mens andre tilhører nabokommunene. Ungdommene som utfordrer oss, er født med ulike kort på hånda. Disse kortene må de lære seg å spille med, og det er ikke gjort i ei håndvending..

Stjørdal kommune har mange instanser som er ansvarlig for å utvikle tilbud og gi tjenester til ungdom og deres familier. Familieteamet og barnevernet jobber tett rundt familier som har behov for veiledning og hjelp.

Ungdomskontakten og Carbon fritidsklubb jobber også tett med ungdommene. Vi har videre apparatet på og rundt skolene våre som jobber med ungdommene og deres familier. I tillegg kommer arbeidet fra alle frivillige lag og organisasjoner som også bidrar til å gi ungdom en god ungdomstid. Nattevandring og Åpen hall på fredagskvelder i regi av Røde Kors er to av mange gode eksempler på frivillighetens bidrag.

Jobber mye forebyggende med barn og unge

Politiet og kommunen jobber mye forebyggende med barn og unge, og snakker med dem for å høre hvordan de har det, hva er de opptatt av, hva de er fornøyde med og hva de savner. Vi er tilgjengelig for samtaler og oppfølging, og er synlige på ungdommenes arena. Ved oppsøkende arbeid blir også voldshendelser forhindret. Dette får vi aldri vite noe om via media eller andre steder – det som ble avverget og aldri skjedde.

Gjennom forskning og erfaring vet vi at et slikt relasjonsbyggende arbeid er et tiltak som fungerer. Vi ser kanskje ikke resultatet med en gang, men vi vet at det virker over tid. Vi skulle gjerne ha knipset og løst ting med en gang, men slik fungerer det dessverre ikke.

Vi som jobber forebyggende, samarbeider allerede godt i Stjørdal og har god oversikt over ungdomsmiljøet. Og vi jobber kontinuerlig for å bli bedre. Det er også et tett samarbeid med nærliggende kommuner, og de rapporterer om akkurat de samme utfordringene som oss.

En nasjonal trend hvor ungdom deler voldsvideoer har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Mange spør hva som er årsaken til at denne volden skjer og hvorfor voldsfilmer blir delt. Vi vet at det ofte er bagateller som fører til en konflikt. Det kan være at noen så på dama di, noen har «blikka» deg eller «snitcha» (sladret). Det er de voksnes oppgave å gi ungdommene kunnskap og verktøy for å håndtere små og store konflikter. Vi må gi dem tydelige grenser og ikke minst omsorg. Barn og unge tester grenser. Slik har det alltid vært, og vil det alltid være. Vi voksne må stå i dette, og være gode forbilder og veiledere.

Det er mange varme hjerter og kloke hoder der ute som jobber med og for ungdommene. Samtidig må vi alle tørre å bry oss mer om hverandres barn og ungdommer snarere enn å se en annen vei, eller velge å ikke se i det hele tatt.

Fire personer sammen. - Klikk for stort bildeFra venstre: Edvin Venæs, Kari Christensen, Hanne Blekkan, Mari Frydenlund

Skrevet av:

Mari Frydenlund, ungdomskontakten

Elvin Venæs, Carbon fritidsklubb

Hanne Blekkan, politikontakt Stjørdal

Kari Christensen, forebyggende koordinator