Psykososial oppfølging

Psykososial oppfølging

Trenger du noen å snakke med etter en uønsket hendelse?

Rask psykisk helsehjelp

Tilbudet er gratis og uten henvisning - innbyggere over 16 år kan ta direkte kontakt med Rask psykisk helsehjelp på telefon 476 62 652. Betjent telefontid tirsdager og fredager mellom klokken 08:00 og 10:00.

Barn og unge

Ta kontakt med helsestasjonen på telefon 74 80 44 40 eller digitalt via innbyggerdialog på helsenorge.no

Du kan også benytte henvendelsesskjema til samtale for barn og unge: Kontaktskjema samtaletilbud

Hjelpetelefoner og chat

Du kan også kontakte frivillige organisasjoners støttetelefoner og chatter:

Fastlege og legevakt

Fastlegen har en øyeblikkelig hjelp funksjon på dagtid. Utenfor fastlegen sin åpningstid kan du ta kontakt med legevakta på telefon 116117.