Spørsmål og svar om Stjørdal kommunes økonomi og nedtrekk av tjenester

Spørsmål og svar om Stjørdal kommunes økonomi og nedtrekk av tjenester

Her får du mer informasjon om kommunens økonomi og nedtrekk i tjenester basert på ofte stilte spørsmål.

– Stjørdal kommune yter tjenester som er viktige i folks hverdag. Vi var gjennom konsekvensanalyser klare over at mange av kuttene vi gjør i 2024 får negative konsekvenser for enkeltpersoner og grupper. Men når driften går i minus og sparepengene begynner å ta slutt, har vi ikke noe valg. Og da må vi, med utgangspunkt i de økonomiske rammene politikerne har vedtatt, foreta noen tøffe prioriteringer. Konsekvensen av at vi på sikt ikke klarer å drifte kommunen i henhold til budsjettene er langt mer alvorlige. Stjørdal kommune leverer, og skal også i fortsettelsen levere forsvarlige tjenester til befolkningen - det er jeg trygg på, sier kommunedirektør Tor Jakob Reitan.

Økonomi

 

Friluftsområder

Skole