Støtte til elektrisk lastesykkel

Støtte til elektrisk lastesykkel

Nå kan du søke tilskudd for å kjøpe elektrisk lastesykkel!

Miljøpakken gir tilskudd til privatpersoner som ønsker å kjøpe elektrisk lastesykkel for å redusere egen bilbruk.

Hvem kan søke

Privatpersoner/husholdninger med arbeidsstedsadresse i Trondheim, Malvik, Melhus eller Stjørdal kommune kan søke. Barnefamilier vil bli prioritert.

Så mye tilskudd kan du få

Tilskuddet dekker 30% av kostnaden per sykkel, begrenset oppad til 20 000 kr netto utbetalt.

Søk fra 18. september – «først til mølla»-prinsippet

Søknader behandles fortløpende. Behandlingstiden er vanligvis 3 uker med forbehold om ferieavvikling. “Først til mølla”-prinsippet gjelder fra utlysningen og fram til at den økonomiske rammen er brukt opp. Du søker gjennom tilskuddsbasen til Trondheim kommune.

Les mer om søtte til elektrisk lastesykkel og søk på Miljøpakken sin hjemmeside. (miljopakken.no)