Vårt nei til helseplattformen er slett ikke forhastet

Vårt nei til helseplattformen er slett ikke forhastet

I et debattinnlegg i Bladet tirsdag 14. november spør Snorre Ness, tidligere ordfører i Namsos og nå leder av Regionalt brukerutvalg, hvorfor Stjørdal kommune har slik hastverk med å forlate Helseplattformen som et alternativ. Men vi har ikke forhastet oss. 

Tvert imot har vi jobbet bredt og grundig med denne saken i flere år. Vi er derfor trygge på at tiden nå er inne for å ta et valg, og Helseplattformen anses ikke som et alternativ for oss hverken nå eller for fremtiden.

Det ble nylig avklart at Stjørdal kommune kan søke på sentrale prosjektmidler til arbeidet med en ny journalløsning, men skal vi ha noen sjans der må vi være tydelige på at vi forlater Helseplattformen. Dessuten er det flere kommuner utenfor Midt-Norge som er i gang med innovative anskaffelsesprosesser og vår markedsdialog viser at dette er åpenbart vegen å gå. Våre ansatte som jobber med prosjektet, har også behov for en avklaring slik at vi kan styre ressursbruken mot ett prosjekt etter å ha manøvrert mellom to ulike alternativ i flere år.

Helseplattformen vil gi oss en årlig kostnad på hele 13,4 millioner. I tillegg er det fortsatt uklart hva løsningen vil kreve av kommunene i årlig drift og support. Men minst like viktig; vi kan ikke pålegge våre allerede hardt pressede helsearbeidere å bruke et system som ikke virker godt nok og som skaper mye merarbeid, og som ifølge revisjoner og hendelser er en trussel mot pasientsikkerheten.

Myndighetenes målsetting om en felles pasientjournal gjelder ikke bare for Midt-Norge, men for hele landet. De har vært tydelige på at Helseplattformen ikke er et alternativ for de mer enn 300 kommunene utenfor vår region som skal gå til anskaffelse. Nesten halvparten av kommunene i Midt-Norge har heller ikke bestemt seg for om de vil gå for Helseplattformen. Det betyr at Helseplattformen også må samhandle med de andre løsningene som vil bli tatt i bruk, og ingen skal være bekymret for at helsetjenestene i Stjørdal vil bli utestengt fra viktig pasientinformasjon selv om vi ikke benytter Helseplattformen.

Stjørdal kommune har hatt mange møter med kommuner både i og utenfor Midt-Norge om mulig samarbeid, og vi har god dialog med alternative leverandører. For i motsetning til hva Snorre Ness hevder i sitt debattinnlegg, finnes det alternativ til Helseplattformen både for kommuner i Midt-Norge og i resten av landet.

Konklusjonen vår på faglig grunnlag, etter et grundig forarbeid, er at vi skal få til en mer moderne og god løsning med bedre brukervennlighet og til en lavere pris enn Helseplattformen. Og det skal vi gjøre i samarbeid med mange andre kommuner til beste både for pasienter og ansatte. Vi gleder oss til denne prosessen!

 

Tor Jakob Reitan kommunedirektør

Ann K. Hoås kommunalsjef Velferd

Tone Stigen Okkenhaug tjenesteutvikler E-helse

Preben Dahle juridisk rådgiver