- Vi skal fortsatt ha en forsvarlig beredskap

- Vi skal fortsatt ha en forsvarlig beredskap

Det er ikke vanskelig å forstå både frustrasjonen og bekymringene fra tillitsvalgt og ansatte i forbindelse med kuttene hos brann- og redningstjenesten gjengitt i en artikkel i Bladet 31. januar. 

Erik Fenstad foran en bil merket med Stjørdal kommune, utendørs, det er snø rundt han er kledd i refleks jakke og ser rett i kamera. - Klikk for stort bildeKommunalsjef samfunn Erik Fenstad

Bare renteøkningen alene har påført kommunen rundt 70 millioner mer i årlige kostnader de siste to årene. Det krever at vi tar grep, og vi må forholde oss til vedtak som besluttes i kommunestyret.

Ny brannordning

Jeg er glad for at mannskapet sier de alltid vil gjøre sitt beste, og føler meg trygg på at det vil de også gjøre. Det er vedtatt at vi skal utrede en ny brannordning, og styringsgruppen har allerede hatt sitt første møte. I dette arbeidet skal vi ta hensyn til lover og regler, økonomi, de ansatte og utviklingen vi ser i faget.

I bilulykker, branner eller andre operasjoner brann- og redningstjenesten deltar i, vil det alltid være fare for liv og helse hos de som rammes av ulykken. Oppgaven til brann og redningstjenesten er å redusere konsekvensen av hendelsen. Responstid er selvsagt da en viktig faktor. Alt dette er jeg sikker på at vi også i fremtiden skal få ivaretatt gjennom dialog med de tillitsvalgte og i arbeidet med en ny brannordning for Værnesregionen brann- og redningstjeneste. Og innbyggerne kan føle seg trygge på at vi fortsatt er der klare for innsats dersom ulykken en dag skulle ramme dem.