Fosslia barnehage

Fosslia barnehage

Fosslia barnehage er nabo til Fosslia skole og Monsberga friluftsområde. 

Barnehagen har 38 barn fra 3-6 år, organisert i 2 grupper (Fossen og Bekken) og 19 barn fra 0-3 år, organisert i 2 grupper (Dråpen og Dammen).

Barnehagen ligger sentralt med flere turområder i nærmiljøet, og kort vei til sentrum.

Vi er en barnehage som bruker nærmiljøet aktivt gjennom turer og aktiviteter.

Barnehagens visjon:

Delaktige barn og voksne i et mangfoldig miljø.

Fløyer:

Pytten: 0 - 3 år. Avdeling Dråpen: her går 1 åringene.  Avdeling Dammen: her går 2 åringene.

Kulpen: 3 - 6 år. Avdeling Bekken: her går 3-, og 4 åringer. Avdeling Fossen: her går 4- og 5 åringer.

Pedagogisk plattform og satsingsområder: 

Barnehagen er inspirert av barnehagene i Reggio Emilia pedagogikken, med fokus på miljøet som den tredje pedagogen. Vi jobber prosessrelatert, det vil si at personalet legger til rette for undring og utforsking innenfor valgte temaer. Barnas interesser og ønsker om hva vi skal utforske vil være det som bestemmer veien videre. Som en del av utforskingen, får barna erfaring med ulike formingsaktiviteter til å skape, og å uttrykke seg gjennom. I 2015 vant vi den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur. 

Fosslia barnehage bruker samspillsverktøyet CLASS på alle avdelingene. På småbarnsavdelingene er det CLASS-Toddler og på storbarnsavdelingene er det Pre-K CLASS.  Målet er å heve kvaliteten på alle leddene i barnehagelivet, der ansatte får en felles forståelse for positivt klima, god organisering og hvordan gi best mulig læringsstøtte i barnas utvikling. Dette arbeidet har vi videreført til nå å være i hele barnehagen. Personalet opplever prosessene som spennende og lærerik.

"Sammen om å få det til, forhindring av utenforskap" er et viktig satsingsområde i Stjørdal kommune. Det vil si at vi har nulltoleranse mot mobbing. Se årsplanen vår for mer informasjon.

Vi reflekterer kontinuerlig over hva barnegruppen og det enkelte barns sterke sider er, og hva de trenger og utfordres i. Pedagogisk dokumentasjon og refleksjonsgrupper er metoder vi bruker for å utvide personalets kunnskap og felles forståelse av hva som til enhver tid er i fokus.   

Fosslia barnehage serverer tre måltid daglig, frokost, formiddagsmat og fruktmåltid. Barna har med egen tursekk på turdag, der de har med litt ekstra god matpakke og drikke hjemmefra.

Pedagogisk dokumentasjon og refleksjonsgrupper er metoder vi bruker for å utvikle personalets kompetanse.  

Velkommen til oss i Fosslia barnehage!  

Fosslia barnehage på facebook

Søk barnehageplass

Finn ansatt - søk på navn eller barnehage

Årsplan 2022-2023 (PDF, 3 MB)

Informasjon fra Barnehagefakta.no

Kontakt

Anne Elisabeth Ydse Stødle
Leder
E-post
Telefon +47 92 40 77 95

Åpningstider

06:45 - 16:30 mandag - fredag

Adresse

Fosslivegen 28, 7507 Stjørdal