Støttekontakt

Støttekontakt

Har du behov for støttekontakt?

En støttekontakt skal hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. Det kan være bistand til og fra, eller under aktiviteten. Støttekontakten hjelper deg med å komme deg ut av hjemmet for å være med på ulike kultur- og fritidsaktiviteter, møte andre og prøve nye aktiviteter. 

Søk om støttekontakt

Du søker om støttekontakt ved å bruke felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Forvaltningskontoret behandler søknaden, vurderer hvilke behov du har og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Du kan også ta kontakt  med forvaltningskontoret for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende.

Ønsker du å bli støttekontakt?

En støttekontakt skal bistå, støtte og veilede brukere gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Tilbudet skal hjelpe den enkelte til å bli mer trygg på seg selv og utvikle  større selvstendighet i ulike livssituasjoner.

Du trenger ingen spesiell utdannelse, men du må ha tid og interesse for oppgaven.

Søk om å bli støttekontakt

Når du registrerer din søknad vil ditt navn bli tilgjengelig for aktuelle ledere, og du vil bli kontaktet dersom du er aktuell for støttekontaktoppdrag.

Timeliste helse og omsorg: Støttekontakt/treningskontakt/privat avlaster

Reiseregning (PDF, 166 kB)