Fritidsgrupper

Fritidsgrupper

Barne- og avlastningstjenesten har ansvaret for gruppene som driftes av opplærte støttekontakter for barn og unge. Fritidsgruppens oppgave vil være å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid.

En fritidsgruppe skal også jobbe for å bygge nettverk og skal kunne gi råd og veiledning i ulike sosiale sammenhenger. Gruppene er i stadig endring etter interesser og behov for deltagerne i de ulike gruppene. Ta kontakt med Barne- og avlastningsboligen for mer informasjon om gruppene.

Retten til fritidsgruppe gjelder barn av foreldre/foresatte som yter særlig tyngende omsorgsarbeid overfor sitt/sine barn. Dette gjelder barn med funksjonsnedsettelser på grunn fysisk funksjonshemming, utviklingshemming eller barn med psykiske diagnoser som medfører funksjonsforstyrrelser/funksjonsnedsettelser.

 

Ledsagerbevis

Ved deltagelse i grupper oppfordrer vi til at deltagere har ledsagerbevis.

Her finner du andre tilbud Barne- og avlastningstjenesten har
 

Hva koster tjenestene? 

Tjenestene er gratis, men eventuelle aktiviteter dekkes av omsorgsyteren. 

Hvordan søke?


Du søker via forvaltningskontoret

Kontakt

Barne- og avlastningstjenesten
Barne- og avlastningsboligen
Telefon 404 30 354
Mobil 975 22 334

Telefonen er betjent hele døgnet fra mandag klokken 07:00 til søndag klokken 15:00.

Mia Berg Fornes
Ansvarlig for fritidsgrupper
E-post
Telefon 489 57 269

For generell informasjon om fritidsgruppene.

Kartpunkt