Om Integreringsenheten

Om Integreringsenheten

Vi jobber for inkludering av innvandrere i samfunnet gjennom bosetting av flyktninger, opplæring, kvalifisering og forebygging av rasisme.

Integreringsenheten er organisasjonsmessig plassert under Sektor for bolig, arbeid og kvalifisering. Enheten består av to avdelinger; Bosettings- og kvalifiseringssenteret og Voksenopplæringssenteret. 

    

Målgruppen er innvandrerbefolkningen i kommunen. I samarbeid med andre tjenesteområder, frivilligheten og næringslivet skal enheten legge til rette for at alle innvandrere får mulighet til å skape seg et godt liv og delta i samfunnet og fellesskapet. Våre kjerneoppgaver er bosetting av nyankomne flyktninger, norskopplæring, grunnskole og kompetansehevende og kvalifiserende tiltak for at flere innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv.

 

Leder Integreringsenheten: Jean Hitimana

Fagleder Bosettings- og kvalifiseringssenteret: Bogdan Tomas

Fagleder Voksenopplæringssenteret: Herborg Skorpe Skjolden