Tolk og oversetting

Tolk og oversetting

Kommunen har avtale med tolketjenesten Salita.

Alle tjenester i kommunen har et ansvar for at informasjon og veiledning blir gitt på et språk som brukeren forstår. Dersom kommunikasjonen ikke kan gis på norsk, har man rett på tolk. Tolketjenesten Salita kan levere tolketjenester på over 200 ulike språk, og de leverer både telefontolking, videotolking, oppmøtetolking og oversettelse av dokument. Ta kontakt med Integreringsenheten ved behov for tolk/veiledning i forbindelse med bruk av tolk. 

Les mer om tolketjenesten Salita her.

Kontakt

Integreringsenheten
E-post
Telefon 74 83 75 50