Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold.

Du kan søke om det du trenger økonomisk støtte til. NAV-kontoret vil gjøre en konkret og individuell vurdering av din søknad. 

Les mer om økonomisk sosialhjelp og hvordan du søker på nettsiden til Nav.

Vi ønsker at du benytter våre digitale løsninger dersom du har behov for å søke om sosialhjelp. Det er bare ett søknadsskjema, og du beskriver selv hva du vil søke om.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Værnes på telefon 902 75 031 og få veiledning over telefon. Du kan også ringe NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33. Søkere som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av den digitale kanalen, kan sende søknad på papirskjema. Kontakt oss dersom du er usikker på hvordan du skal løse det.

Kontakt

NAV Værnes
Telefon +47 55 55 33 33

Adresse

NAV Værnes har kontor i Stjørdal rådhus, Kjøpmannsgata 9