Fysikalske institutter

Fysikalske institutter

Fysioterapi gis som hovedregel av privatpraktiserende fysioterapeuter på fysikalske institutter.

Du trenger ikke rekvisisjon fra din fastlege for å få slik behandling. Du må selv bestille time hos den fysioterapeuten du ønsker.

For at du skal få dekket utgifter til fysioterapibehandling, må fysioterapeuten ha driftsavtale med kommunen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort. Du finner mer informasjon om frikort for helsetjenester på helsenorge.no.

Hvis du går til en fysioterapeut uten driftsavtale, må du betale alle utgiftene selv.

Fysikalske institutter med kommunal driftsavtale